fbpx

Általános szerződési feltételek

 

1. Az ÁSZF hatálya

2021-01-13

Ezen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a SciDogKutyegyetem Szolgáltató Kft. (továbbiakban: SciDog) és vevői közötti valamennyi, a www.SciDog.hu motibro rendszerén keresztüli online shopon keresztül zajló megrendelésre érvényesek. 

2. Árak és csomagküldési díjak

2.1. Árak

Minden ár tartalmazza a törvényes ÁFÁ-t valamint a többi árelemet

3. Tulajdonjog fenntartása

Amíg az áru teljes ellenértéke kifizetésre nem kerül, az a SciDog tulajdonát képezi. A tulajdonjog átszállása előtt a SciDog beleegyezése nélkül nem lehetséges az áru elzálogosítása, biztosítékként történő átadása, feldolgozása vagy átalakítása.

4. Elállási jog

Távértékesítési üzlet lezárásakor a fogyasztót törvényileg megilleti az elállás joga, melyről a SciDog a törvényi mintának megfelelően az alábbiakban nyújt tájékoztatást. Az elállással kapcsolatban felmerülő további kérdés esetén a vásárló a SciDog ügyfélszolgálatához fordulhat.

Elállási tájékoztató

Elállási jog

Önnek joga van 14 napon belül indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási időszak azon a napon kezdődik, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a szállítótól eltérő harmadik személy birtokba veszi az árut/árukat és az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le.

Ha Ön elállási jogát gyakorolni kívánja, az e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről egyértelmű nyilatkozatban (postán vagy e-mailben küldött levél útján) értesítenie kell bennünket a szolgáltatás visszaküldését megelőzően (SciDog Kutyaegyetem Szolgáltató Kft.). Ehhez felhasználhatja a mellékletben található elállási nyilatkozat-mintát Elállási nyilatkozat-minta, ez azonban nem kötelező.

Az elállási határidő betartása érdekében elegendő, ha Ön ezen időtartam lejárta előtt küldi el az elállás jogának gyakorlására vonatkozó értesítést.

Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, az Öntől beérkezett minden kifizetést haladéktalanul, de legkésőbb az áru visszaérkézésétől számított 14 napon belül visszatérítünk. A visszatérítés során ugyanazt a kifizetési módot alkalmazzuk, mint amelyet Ön az eredeti ügylet során alkalmazott kivéve, ha Ön más kifizetési módhoz kifejezetten beleegyezését adja; mindenesetre ezen visszatérítés következményeképpen Önt semmilyen díj nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk az árukat, vagy Ön bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Elállási jog tájékoztató vége

Elállási nyilatkozat

Elállási nyilatkozat-minta

A szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza a következő címre: — SciDog, 2071 Páty, Hegyalja u. 40. — Alulírott/ak (*) kijelenti/k, hogy alulírott/ak (*) eláll/nak (*) az alábbi áruk adásvételétől (*)/az alábbi szolgáltatás igénybevételétől (*)

— Megrendelés időpontja (*) / átvétel időpontja (*)
— Fogyasztó(k) neve
— Fogyasztó(k) címe
— A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag írásban történő értesítés esetén)
— Kelt
_______________

(*) A nem kívánt rész törlendő.

5. Garancia és szavatosság

A törvényes garanciális jogok érvényesek.

6. Fizetési módok és kuponok

Fizetési módok

Az áru kifizetése bankkártyával, Barion oldalon keresztül, utánvéttel vagy előre fizetéssel történhet.

1. Fizetés hitelkártyával

Az áru kifizetésére a Visa és Mastercard kártyák alkalmasak.

Hitelkártyáját csak akkor terheljük meg a számla összegével, amikor az áru elhagyja raktárunkat. A vételtől való elállás esetén (részletesen lásd 6. pont) a már kifizetett összeget visszatérítjük Önnek. Amennyiben hitelkártyáján nincs fedezet, fenntartjuk a jogot a fizetési felszólítási kérelem költségeinek kiszámlázására.

2. Fizetés banki előre utalással

Ha a vevő előre utalással kíván fizetni, a számla összegét az alább említett vagy a szolgáltatási e-mailekben megjelölt számlák egyikére a fizetési információk kézhezvételétől számított 1 napon belül kell átutalni.

SciDog

SZÁMLASZÁM: 11742348-21458721

IBAN: HU66 1174 2348 2145 8721 0000 0000

DEVIZANEM: HUF

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

Az áru kiszállítását akkor indítjuk, amikor a rendelés ellenértéke beérkezett a SciDoghoz.

Számlák

A SciDognak joga van, hogy a vevő felé elektronikus számlát állítson ki. Az elektronikus számlát a vevő e-mailen PDF-formátumban kapja meg.

7. Adatvédelem

A SciDog komolyan veszi ügyfelei adatainak védelmét. Itt tudja megtekinteni az Adatvédelmi nyilatkozatot.

8. Marketing és ügyfélkommmunikáció

Ha az ÜGYFÉL szerződést köt a SciDog-gal és megadja elektronikus levelezési címét (e-mail), akkor a SciDognak joga van arra, hogy az ügyfél ezen elektronikus levelezési címét (e-mail címet) saját, hasonló áruinak vagy szolgáltatásainak közvetlen reklámozására használja. Az ügyfélnek bármikor jogában áll az elektronikus levelezési cím (e-mail cím) használatát visszavonni ezen elérhetőségen, anélkül, hogy az alapdíjak szerinti átviteli költségeken kívül továbbiak keletkeznének.

9. Szolgáltató adatai

Név: SciDog Kutyegyetem Szolgáltató Kft.

Székhely: 2071 Páty, Hegyalja u. 40.

Cégjegyzékszám: 13 09 214916

Vezető tisztségviselő: Tóth Katinka

Adószám: 27411898-2-13

SZÁMLASZÁM: 11742348-21458721

IBAN: HU66 1174 2348 2145 8721 0000 0000

DEVIZANEM: HUF

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

10. Alternatív vitarendezés fogyasztók számára

Az Európai Bizottság egy platformot biztosít arra a célra, hogy a vállalatok és a fogyasztók egymás között felmerült vitáikat online rendezhessék. Ez a platform az alábbi linken található: www.ec.europa.eu/consumers/odr továbbá a Budapesti Békeltető Testületnek jogában áll határokon átnyúló vitákat rendezni. További információt a következő linken talál: https://bekeltetes.hu/.

A SciDog nem vállal kötelezettséget, ill. nem mutat hajlandóságot arra, hogy vitarendezési eljárásban vegyen részt fogyasztói békéltetői testület előtt. A fogyasztók kapcsolatba léphetnek a fogyasztói panaszokért felelős kerületi hivatallal. További információk a következő linken találhatók: http://jarasinfo.gov.hu/.

11. Záró rendelkezés

Ha ezen Általános Szerződési Feltételeknek egy rendelkezése nem érvényesülne, attól a szerződés általánosságban érvényes. A német jog alkalmazandó az ENSZ kereskedelmi szabályainak (CISG) kizárásával. Ez a jogválasztás csak annyiban érvényes, amennyiben nem kerül megvonásra az azon állam jogának kötelező rendelkezései által nyújtott védelem, amely a fogyasztó általánosan használt tartózkodási helye a megrendelés időpontjában.